бүтээгдэхүүн

 • Enoxaparin Sodium Injection

  Эноксапарины натрийн тарилга

  БҮТЭЭГДЭХҮҮН Нэр: Эноксапарин натрийн тарилга

  ТУСГАЙ: 10000IU / 1.0ml

  ХӨДӨЛМӨР: 0.2мл / тариур, 0.4мл / тариур, 0.6мл / тариур, 0.8мл / тариур, 1.0мл / тариур

  ХУУДАС: 2 удаагийн тун тариур / хайрцаг

  ҮНЭГҮЙ: Урьдчилан дүүргэсэн тариур бүр нь: Гэдэсний салст бүрхэвчээс авсан Эноксапарин натри (USP) агуулдаг.

  2000 Anti-Xa IU нь 20мг-тай тэнцэнэ

  4000 Anti-Xa IU нь 40mg-тэй тэнцэнэ

  6000 Anti-Xa IU нь 60мг-тай тэнцэнэ

  8000 Anti-Xa IU нь 80мг-тай тэнцэнэ

  10000 Anti-Xa IU нь 100мг-тай тэнцэнэ