Байгууллагын соёл

Хүмүүсийн чиг баримжаа ба хэрэгжилт

Хэбэй Чангшан биохимийн эмийн сан ХХК

Бизнесийн зорилго

Бүгд хүн төрөлхтний эрүүл мэндийн төлөө

Аж ахуй эрхэлдэг сүнс

Хүмүүст чиглэсэн, шинжлэх ухаан, технологийг сурталчлан ажилладаг, нэр хүнд нь анхдагч, анхдагч, бизнес эрхэлдэг.

Бизнесийн гүн ухаан

Шударга үнэн дээр суурилсан, харилцан ашиг тус

Чанарын бодлого

Амьд үлдэх чанар, үр ашиг, шударга байдал, нэр хүндийн менежмент, инноваци ба хөгжил.

Удирдлагын философи

Хүмүүс рүү чиглэсэн, хэрэгжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүл.

Сурах ойлголт

Системчилсэн сэтгэлгээ, бие даасан байдал, насан туршдаа суралцах, нийтлэг дэвшил.